CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Hide details for 20142014
Hide details for 12/201412/2014
24/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment Iconthông qua khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
23/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconThông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
22/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconVề việc quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
21/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconVề việc thông qua mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT đường ĐT 741, đoạn từ Km 59 + 537 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đến Km 72 + 861 (Trường Cao Đẳng Công nhiệp cao su)
20/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconVề việc thông qua mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT Quốc lộ 13, đoạn từ km 62 + 700 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đến km 95 + 000 (thị trấn An Lộc – Bình Long – Bình Phước)
19/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconVề việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013
18/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconVề việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2015, tỉnh Bình Phước
17/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconThông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2015
16/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconVề nhiệm vụ năm 2015
15/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconVề việc quy định mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment Iconvề mở rộng thực hiện Đề án thí điểm thành lập Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã của tỉnh
14/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconVề việc thông qua kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014
13/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment Iconvề chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015
12/NQ-HĐND10/12/2014Attachment Iconvề chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015
Show details for 7/20147/2014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470