CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Hide details for 20052005
Hide details for 11/200511/2005
18/2005/NQ-HĐND30/11/2005Attachment IconV/v : ban hành Quy định về chính sách đào tạo , bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực
14/2005/NQ-HĐND30/11/2005Attachment IconVề dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2006
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470