CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Hide details for 20192019
Hide details for 6/20196/2019
6/CT-UBND17/06/2019Attachment IconTriển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh
Hide details for 4/20194/2019
1073/CT-UBND25/04/2019Attachment IconĐề nghị cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Phát
5/UBND-KGVX17/04/2019Attachment IconTổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Hide details for 3/20193/2019
4/UBND-KT25/03/2019Attachment IconCông tác pḥng, chống thiên tai và T́m kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2019
Hide details for 20162016
Hide details for 12/201612/2016
18/2016/CT-UBND29/12/2016Attachment IconV/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh
17/2016/CT-UBND13/12/2016Attachment IconTăng cường công tác đấu tranh pḥng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đặc biệt là buôn lậu thuốc lá
Hide details for 9/20169/2016
14/2016/CT-UBND22/09/2016Attachment IconV/v nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh B́nh Phước
Hide details for 8/20168/2016
13/2016/CT-UBND31/08/2016Attachment IconTổ chức, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X
10/2016/CT-UBND01/08/2016Attachment IconV/v tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với những vụ việc khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai
Hide details for 6/20166/2016
9/2016/CT-UBND30/06/2016Attachment IconTăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá
8/2016/CT-UBND01/06/2016Attachment IconCông tác pḥng, chống thiên tai và t́m kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2016
Hide details for 20152015
Hide details for 12/201512/2015
19/2015/CT-UBND25/12/2015Attachment Iconv/v tăng cường biện pháp quản lư, ngăn chặn t́nh trạng bán điều non, vay tiền lăi suất cao, cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Hide details for 10/201510/2015
15/2015/CT-UBND27/10/2015Attachment Iconv/v đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xă trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
14/2015/CT-UBND16/10/2015Attachment Iconv/v tăng cường công tác quản lư đối với các Qũy tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước
13/2015/CT-UBND05/10/2015Attachment Iconv/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh BP
Hide details for 8/20158/2015
12/2015/CT-UBND17/08/2015Attachment Iconv/v chấn chỉnh công tác thu, quản lư, sử dụng các khoản thu theo quy định và các khoản kinh phí được vận động thu tại các trường học, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh
11/2015/CT-UBND04/08/2015Attachment Iconv/v thực hiện Cuộc vận động "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" năm học 2015-2016
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470