CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Hide details for 20092009
Show details for 12/200912/2009
Show details for 9/20099/2009
Show details for 8/20098/2009
Show details for 7/20097/2009
Show details for 6/20096/2009
Hide details for 5/20095/2009
8/2009/CT-UBND28/05/2009Attachment IconVề công tác pḥng, chống lụt, băo, giảm nhẹ
thiên tai và t́m kiếm, cứu nạn năm 2009
7/2009/CT-UBND07/05/2009Attachment IconVề việc triển khai thực hiện
Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
6/2009/CT-UBND05/05/2009Attachment IconVề việc tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông
và Bổ túc trung học phổ thông năm học 2008 - 2009 trên địa bàn tỉnh
Show details for 3/20093/2009
Show details for 2/20092/2009
Show details for 1/20091/2009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470