CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Hide details for 19981998
Show details for 10/199810/1998
Show details for 9/19989/1998
Show details for 8/19988/1998
Show details for 7/19987/1998
Show details for 6/19986/1998
Show details for 5/19985/1998
Hide details for 4/19984/1998
8/1998/CT-UB24/04/98Attachment Iconv/v công tác pḥng, chống thiên tai, lụt, băo năm 1998
7/1998/CT-UB23/04/98Attachment Iconv/v Tăng cường công tác thực hiện và quản lí Nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất kinh doanh va dịch vụ ăn uống
6/1998/CT-UB13/04/98Attachment Iconv/v Tăng cường mở rộng cho vay đối với sản xuất
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470