CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Hide details for 19981998
Show details for 10/199810/1998
Show details for 9/19989/1998
Show details for 8/19988/1998
Show details for 7/19987/1998
Show details for 6/19986/1998
Hide details for 5/19985/1998
12/1998/CT-UB11/05/98Attachment Iconv/v "tăng cường công tác rà gỡ, thu gom bom ḿn và quản lí vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh"
11/1998/CT-UB11/05/98Attachment Iconv/v " xây dựng điểm thế trận QP-AN xă biên giới. Tổ chức xây dựng lực lượng tự vệ trong các cơ quan Ban, Ngành của Tỉnh"
10/1998/CT-UB05/05/98Attachment Iconv/v thực hiện hoàn thành việc giao đất, cấp GCN QSD đất nông nghiệp
9/1998/CT-UB 04/05/98Attachment Iconv/v Tăng cường pḥng chống bệnh dại
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470