CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Hide details for 20002000
Show details for 12/200012/2000
Show details for 11/200011/2000
Show details for 10/200010/2000
Show details for 9/20009/2000
Show details for 8/20008/2000
Show details for 7/20007/2000
Show details for 6/20006/2000
Show details for 5/20005/2000
Hide details for 4/20004/2000
9/2000/CT-UB28/04/2000Attachment IconV/v Hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2000
8/2000/CT-UB13/04/2000Attachment IconV/v Hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường" năm 2000
7/2000/CT-UB11/04/2000Attachment IconV/v Tăng cường trách nhiệm quản lí Nhà Nước trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470