CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Hide details for 20022002
Show details for 12/200212/2002
Hide details for 10/200210/2002
29/2002/CT-UB31/10/2002Attachment IconV/v Tổ chức trinể khai thi hành Pháp lệnh Xử lí vi phạm hành chính năm 2002
28/2002/CT-UB16/10/2002Attachment IconV/v Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi ahnh2 án dân sự
27/2002/CT-UB04/10/2002Attachment IconV/v Tăng cườn thực hiện một số vấn đề cấp bách trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh
26/2002/CT-UB04/10/2002Attachment IconV/v thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền quản lí, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh
Show details for 9/20029/2002
Show details for 8/20028/2002
Show details for 7/20027/2002
Show details for 6/20026/2002
Show details for 5/20025/2002
Show details for 4/20024/2002
Show details for 3/20023/2002
Show details for 2/20022/2002
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470