CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Hide details for 20192019
Hide details for 6/20196/2019
6/CT-UBND17/06/2019Attachment IconTriển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh
Hide details for 4/20194/2019
5/CT-UBND17/04/2019Attachment IconTổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Hide details for 3/20193/2019
4/CT-UBND25/03/2019Attachment IconCông tác pḥng, chống thiên tai và T́m kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2019
3/CT-UBND07/03/2019Attachment IconChấn chỉnh công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lư văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
2/CT-UBND04/03/2019Attachment IconV/v triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách pḥng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Hide details for 1/20191/2019
1/CT-UBND07/01/2019Attachment IconPhát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2019
Hide details for 20182018
Hide details for 12/201812/2018
7/CT-UBND04/12/2018Attachment IconTổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Hide details for 5/20185/2018
6/CT-UBND07/05/2018Attachment IconTổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Hide details for 4/20184/2018
5/CT-UBND04/04/2018Attachment IconV/v công tác pḥng, chống thiên tai và t́m kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2018
4/CT-UBND02/04/2018Attachment IconTăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Hide details for 1/20181/2018
2/CT-UBND26/01/2018Attachment IconPhát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội năm 2018 và thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
1/CT-UBND15/01/2018Attachment IconTổ chức sơ kết "Ngày Biên pḥng toàn dân" giai đoạn 2009-2019; kỷ niệm 30 năm "Ngày Biên pḥng toàn dân" (03/03/1989-03/03/2019); 60 năm ngày thành lập Bộ đội Biên pḥng (03/03/1959-03/3/2019) trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Hide details for 20172017
Hide details for 11/201711/2017
12/CT-UBND27/11/2017Chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh
11/CT-UBND22/11/2017Attachment IconTăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Hide details for 8/20178/2017
10/CT-UBND23/08/2017Attachment IconNhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh BP
9/CT-UBND11/08/2017Attachment IconVề đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, hướng tới xây dựng chính quyền điện tự tỉnh B́nh Phước
8/CT-UBND01/08/2017Attachment IconTriển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470