CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Hide details for 20122012
Show details for 9/20129/2012
Hide details for 3/20123/2012
5/CT-UBND26/03/2012Attachment IconVề việc công tác pḥng, chống lụt, băo, giảm nhẹ thiên tai và t́m kiếm, cứu nạn năm 2012 trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
4/CT-UBND06/03/2012Attachment IconV/v tăng cường các biện pháp cấp bách pḥng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh
Show details for 2/20122/2012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20042004
Show details for 19971997
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470