CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Hide details for 20122012
Hide details for 9/20129/2012
14/CT-UBND26/09/2012Attachment IconTăng cường công tác pḥng chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng
13/CT-UBND06/09/2012Attachment IconThực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh B́nh Phước
Show details for 3/20123/2012
Show details for 2/20122/2012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20042004
Show details for 19971997
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470