CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Hide details for 20132013
Show details for 12/201312/2013
Show details for 10/201310/2013
Show details for 8/20138/2013
Show details for 6/20136/2013
Show details for 5/20135/2013
Show details for 3/20133/2013
Hide details for 1/20131/2013
3/CT-UBND24/01/2013Attachment IconTổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội, an sinh, quốc pḥng năm 2013 và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi "Thi đua ái quốc" (11/6/1948-11/6/2013)
1/2013/CT-UBND03/01/2013Attachment IconVề việc đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Quư Tỵ
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20042004
Show details for 19971997
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470