CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Hide details for 20142014
Show details for 9/20149/2014
Show details for 8/20148/2014
Show details for 7/20147/2014
Show details for 6/20146/2014
Show details for 5/20145/2014
Show details for 4/20144/2014
Hide details for 3/20143/2014
8/CT-UBND28/03/2014Attachment IconVề việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách pḥng cháy, chữa cháy rừng
7/CT-UBND11/03/2014Attachment IconVề việc tăng cường công tác giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 2861/2008/QĐ-TTCP ngày 22/12/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ
Show details for 2/20142/2014
Show details for 1/20141/2014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20042004
Show details for 19971997
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470