CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Hide details for 20152015
Show details for 12/201512/2015
Show details for 11/201511/2015
Show details for 6/20156/2015
Hide details for 5/20155/2015
6/CT-UBND15/05/2015Attachment Iconv/v tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015
5/CT-UBND07/05/2015Attachment Iconv/v tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 trên bàn tỉnh BP
4/CT-UBND06/05/2015Attachment Iconcông tác pḥng, chống thiên tai và T́m kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20042004
Show details for 19971997
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470