CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Hide details for 20152015
Show details for 12/201512/2015
Show details for 11/201511/2015
Hide details for 6/20156/2015
9/CT-UBND30/06/2015Attachment Iconv/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
8/CT-UBND25/06/2015Attachment Iconv/v thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi
Show details for 5/20155/2015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20042004
Show details for 19971997
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470