CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Hide details for 20152015
Hide details for 12/201512/2015
18/CT-UBND25/12/2015Attachment Iconv/v thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, b́nh ổn thị trường cuối năm 2015 và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
Show details for 11/201511/2015
Show details for 6/20156/2015
Show details for 5/20155/2015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20042004
Show details for 19971997
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470