CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20042004
Hide details for 19971997
Show details for 12/199712/1997
Show details for 11/199711/1997
Show details for 10/199710/1997
Show details for 9/19979/1997
Hide details for 8/19978/1997
44/CT-UB27/08/97Attachment IconTổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh bộ đội biên pḥng
43/CT-UB13/08/97Attachment Icontổ chức triển khai thực hiện pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên
42/CT-UB06/08/97Attachment IconTăng cường quản lư kinh doanh, làm dịch vụ bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật
41/CT-UB01/08/97Attachment IconV/v thống nhất quản lư quy hoạch chung, qui hoạch chi tiết xây dựng các công tŕnh kiến trúc xung quanh khu vực cơ quan trọng yếu của tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470