CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20042004
Hide details for 19971997
Show details for 12/199712/1997
Hide details for 11/199711/1997
54/CT-UB25/11/97Attachment IconTăng cường lănh đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xă hội
53/CT-UB14/11/97Attachment IconTriển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 820/TTg ngày 03/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ
52/CT-UB04/11/97Attachment IconTổ chức hoạt động của Hội cựu chiến binh tỉnh trong các cơ quan hành chính sự nghiệp Nhà nước trong tỉnh B́nh Phước
51/CT-UB04/11/97Attachment IconTổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1997
Show details for 10/199710/1997
Show details for 9/19979/1997
Show details for 8/19978/1997
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470