CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Hide details for 20042004
Show details for 12/200412/2004
Show details for 4/20044/2004
Show details for 2/20042/2004
Hide details for 1/20041/2004
3/2004/CT-UB15/01/2004Attachment IconVề việc tuyên truyền phổ biến Luật Thống kê
2/2004/CT-UB13/01/2004Attachment IconVề việc Chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009
1/2004/CT-UB06/01/2004Attachment IconVề việc Tổ chức đón Tết Giáp Thân năm 2004
Show details for 19971997
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470