CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Hide details for 20082008
Hide details for 11/200811/2008
21/CT-UBND26/11/2008Attachment IconVề việc đẩy nhanh tiến độ quy hoạch sử dụng đất
đối với diện tích đất tách ra khỏi lâm phần và đất quy hoạch
cho lâm nghiệp sau rà soát quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn các huyện
Show details for 20042004
Show details for 19971997
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470