CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Hide details for 20092009
Show details for 12/200912/2009
Hide details for 9/20099/2009
18/CT-UBND17/09/2009Attachment IconVề việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP
ngày 12/3/3009 của Chính phủ
16/CT-UBND03/09/2009Attachment IconVề việc tăng cường các biện pháp pḥng, chống dịch cúm A/H1N1 tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh tế
15/CT-UBND 03/09/2009Attachment Iconvề việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010
Show details for 7/20097/2009
Show details for 2/20092/2009
Show details for 20082008
Show details for 20042004
Show details for 19971997
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470