CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Hide details for 20102010
Show details for 12/201012/2010
Hide details for 7/20107/2010
11/CT-UBND29/07/2010Attachment Iconvv tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác giáo dục quốc pḥng - an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo
9/CT-UBND01/07/2010Attachment Iconvv rà soát và kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Show details for 3/20103/2010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20042004
Show details for 19971997
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470