CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Hide details for 20192019
Show details for 6/20196/2019
Show details for 4/20194/2019
Hide details for 3/20193/2019
4/CT-UBND25/03/2019Attachment IconCông tác pḥng, chống thiên tai và T́m kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2019
3/CT-UBND07/03/2019Attachment IconChấn chỉnh công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lư văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
2/CT-UBND04/03/2019Attachment IconV/v triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách pḥng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Show details for 1/20191/2019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20042004
Show details for 19971997
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470