CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
144
Hide details for 20192019
9
Hide details for 8/20198/2019
1721/1721/QĐ-UBND 19/08/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé quản lư, giao UBND huyện Chơn Thành quản lư để xây dựng các công tŕnh phúc lợi xă hội cho xă Minh Thành
1720/1720/QĐ-UBND 19/08/2019Attachment IconQuyết định chấp thuận cho Tổng Công ty Thương mại Xuất Nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP chuyển mục đích sửng dụng đất để nâng cấp, cải tạo Trạm xăng dầu Lộc Tấn
1719/QĐ-UBND19/08/2019Attachment IconQuyết định chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời cho Công ty TNHH MTV Kim Long BP thuê đất để xây dựng Cửa hàng tiện tích Bù Đốp
1718/QĐ-UBND 19/08/2019Attachment IconQuyết định chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời cho Công ty TNHH Chăn nuôi Điền Khang thuê đất để xây dựng trang trại chăn nuôi heo
1715/QĐ-UBND19/08/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Ban QLRPH Lộc Ninh quản lư, đồng thời cho DNTN Xây dựng Huy Hoàng thuê đất để trồng cây cao su
1695/QĐ-UBND14/08/2019Attachment IconQuyết định Hủy quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kim Tín MDF chuyển đổi h́nh thức thuê đất
1693/QĐ-UBND14/08/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của DNTN sản xuất Vật liệu Xây dựng Ngân Trang ĐN, đồng thời cho Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu Xây dựng Tấn Phát thuê đất để xây dựng Nhà máy sản xuất gạch tuynel
1601/QĐ-UBND01/08/2019Attachment IconQuyết đinh Cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mai Bất động sản An Phú chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Khu dân cư An Phú
1599/QĐ-UBND01/08/2019Attachment Iconuyết định điều chỉnh vị trí, ranh giới khu đất của Công ty TNHH Lộc Tân bàn giao cho quỹ Hỗ trợ An sinh xă hội theo quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 và Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh
51
Hide details for 7/20197/2019
1592/QĐ-UBND 30/07/2019Attachment IconQuyết định chấp thuận cho Công ty TNHH Sông Tiền Land chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất cho Công ty TNHH Sông Tiền Land để xây dựng khu dân cư Tân Phước
1547/QĐ-UBND26/07/2019Attachment IconQuyết định Điều chỉnh giảm diện tích đất đă cấp cho Bưu điện huyện B́nh Long, nay là Bưu điện tỉnh B́nh Phước
1504/QĐ-UBND19/07/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Trung tâm Khai thác Hạ tầng Khu công nghiệp quản lư, đồng thời cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Thanh Thủy thuê đất để thực hiện dự án sản xuất viên nén
1503/QĐ-UBND19/07/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất thuê của Công ty Cổ phần Gỗ Đồng Phú, đồng thời cho Công ty TNHH Ngọc Giàu thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án nhà máy chế biến gỗ điều
1502/QĐ-UBND19/07/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Vận tải Chế biến gỗ Phong Phú, đồng thời cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phát triển Năng lượng Hải Lư B́nh Phước thuê đất tiếp tục thực hiện dự án trồng cây cao su
1487/QĐ-UBND18/07/2019Attachment IconQuyết định Chấp thuận cho triển khai thực hiện đối với các dự án đầu tư, các khu vực để đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chưa đăng kư trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thị xă và thành phố trên địa bàn tỉnh b́nh Phước
1474/QĐ-UBND15/07/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh diện tích đất nhà ở xă hội và đất giao thông sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Thành do Công ty TNHH Việt Phương làm chủ đầu tư
1454/QĐ-UBND11/07/2019Attachment Icon Quyết định cho Công ty TNHH MTV Bất động sản Thuận Ḥa chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Khu dân cư Thuận Ḥa
1451/QĐ-UBND10/07/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Ban Quản lư dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng quản lư, giao UBND huyện Bù Gia Mập quản lư, sử dụng
1450/QĐ-UBND10/07/2019Attachment IconQuyết định giao đất cho Trường Tiểu học Vừ A Dính để xây dựng trường học
1448/QĐ-UBND10/07/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh diện tích đất giao cho Bưu điện tỉnh B́nh Phước để xây dựng điểm Bưu điện - Văn hóa xă Đồng Nai
1447/QĐ-UBND10/07/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của hộ ông Phan Như Ngọc Nhẫn, giao đất cho Chùa Vạn Phước để xây dựng cơ sở thờ tự
1445/QĐ-UBND10/07/2019Attachment Icon Quyết định giao đất cho Chùa Thanh Tân để xây dựng cơ sở thờ tự
1399/QĐ-UBND03/07/2019Attachment IconQuyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đấu tư Kinh doanh nhà B́nh Phước chuyển đổi h́nh thức thức đất
1397/QĐ-UBND03/07/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi đất do UBND huyện Phú Riềng quản lư, giao đất cho Đội Quản lư thị trường số 2 - B́nh Phước để xây dựng trụ sở cơ quan
1396/QĐ-UBND03/07/2019Attachment IconQuyết định Giao đất cho Niệm Phật đường Thanh Minh để xây dựng cơ sở thờ tự
1395/QĐ-UBND03/07/2019Attachment IconQuyết định Điều chỉnh điện tích, địa danh nơi có đất nông nghiệp của Công ty TNHH MTV Cao su B́nh Long
1394/QĐ-UBND03/07/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cao su B́nh Phước giao UBND huyện Đồng Phú quản lư để xét cấp GCNQSD đất cho hộ bà Nguyễn Thị Phiến
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470