CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Hide details for 20202020
89
Hide details for 12/202012/2020
3333/QĐ-UBND30/12/2020Attachment Icon Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh
3332/QĐ-UBND30/12/2020Attachment Icon Điều chỉnh, bổ sung quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh
3331/QĐ-UBND30/12/2020Attachment Icon Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thái Thành, giao đất cho UBND xă Bom Bo để xây dựng trụ sở
3330/QĐ-UBND30/12/2020Attachment Icon Chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Minh Phú H&P chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu
3319/QĐ-UBND29/12/2020Attachment Icon Điều chỉnh tiêu đề khoản 11, điều 1 quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh
3307/QĐ-UBND29/12/2020Attachment Icon Giao kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021
3303/QĐ-UBND28/12/2020Attachment IconV/v thu hồi đất của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú giao UBND thành phố Đồng Xoài để quản lư và cho Công ty Cổ phần Đầu tư - Bất độgn sản Thành Phương thuê đất để thực hiện dự án Cụm Công nghiệp Tân Phú
3302/QĐ-UBND28/12/2020Attachment IconV/v thu hồi đất của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú giao UBND thành phố Đồng Xoài để quản lư và cho Công ty Cổ phần Đầu tư - Bất độgn sản Thành Phương thuê đất để thực hiện dự án Cụm Công nghiệp Tiến Hưng 1
3294/QĐ-UBND28/12/2020Attachment Icon Cho Công ty TNHH Hạt điều vàng chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà xưởng chế biến và xuất khẩu điều thành phẩm
3294/QĐ-UBND28/12/2020Attachment IconThu hồi đất của Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định Xây dựng tỉnh giao cho UBND thành phố Đồng Xoài quản lư
3292/QĐ-UBND28/12/2020Attachment Icon Chấp thuận cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thương mây chuyển đổi h́nh thức thuê đất
3287/QĐ-UBND28/12/2020Attachment IconĐiều chỉnh, bổ sung quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh BP
3257/QĐ-UBND24/12/2020Attachment IconV/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2002/QĐ - UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh
3256/QĐ-UBND24/12/2020Attachment Icon V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1502/QĐ - UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh
3196/QĐ-UBND21/12/2020Attachment Icon Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng giao Văn pḥng Đăng kư đất đai trực thuộc sở TN&MT và UBND huyện Bù Gia Mập quản lư
3195/QĐ-UBND21/12/2020Attachment Icon Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án khai thác, chế biến đá xây dựng công suất 65.000m3 đá nguyên khối/năm (thay đổi vị trí khu chế biến) tại ấp Sắc Xi, xă Tân Phước, huyện Đồng Phú do Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thái Công làm chủ đầu tư
3194/QĐ-UBND21/12/2020Attachment Icon Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp, quy mô 2.400 con heo nái và 24.000 cho heo thịt/lứa tại xă Thuận Phú, huyện Đồng Phú do Công ty TNHH Chăn nuôi Hải Quan làm chủ đầu tư
3192/QĐ-UBND21/12/2020Attachment Icon THu hồi đất của Công ty TNHH MTV Vận tải Chế biến gỗ Phong Phó và Ban QLRPH Lộc Ninh, chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời cho Công ty Cổ phần Năng lượng Lộc Ninh 5 thuê đất để xây dựng Nhà máy điện năng lượng mặt trời Lộc Ninh 5
3187/QĐ-UBND17/12/2020Attachment Icon Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Vận tải Chế biến gỗ Phong phú và Ban QL rừng pḥng hộ Lộc Ninh, chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời cho Công ty Cổ phần Năng lượng Lộc Ninh 4 thuê đất để xây dựng Nhà máy điện năng lượng mặt trời Lộc Ninh 4
3183/QĐ-UBND16/12/2020Attachment Icon Đăng kư nghĩa vụ quân sự, cung cấp số liệu, thông tin phương tiện kỹ thuật dự bị của nền kinh tế quốc dân năm 2021
3182/QĐ-UBND16/12/2020Attachment Icon Thu hồi đất do UBND huyện Bù Gia Mập quản lư, giao đất cho Công an huyện Bù Gia mập để xây dựng trụ sở làm việc
3172/QĐ-UBND15/12/2020Attachment IconQuyết định chủ trương đầu tư Công ty TNHH Đầu tư Win House 2
3152/QĐ-UBND14/12/2020Attachment Icon Ban hành kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tỉnh BP
3150/QĐ-UBND14/12/2020 Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại các Trung tâm thuộc sở, tại các cơ sở Y tế, UBND cấp huyện và UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh
3148/QĐ-UBND11/12/2020Attachment IconV/v phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; đơn giá đất nông nghiệp để xác định số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của Công ty TNHH MTV xây dựng Hoài Sơn thuộc dự án Khu dân cư Hạnh Phúc 2
3146/QĐ-UBND11/12/2020Attachment IconV/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 56/QĐ - UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh B́nh Phước
3143/QĐ-UBND11/12/2020Attachment Icon V/v thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, giao Văn pḥng đăng lư đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên môi trường và UBND huyện Bù Đăng quản lư
3142/QĐ-UBND11/12/2020Attachment Icon V/v thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, giao Văn pḥng Đăng kư đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thị xă Phước Long, UBND huyện Phú Riềng quản lư
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470