CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 5/ CT-UBND
Ngày kư

04/04/2018

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu V/v công tác pḥng, chống thiên tai và t́m kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2018
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Chỉ thị Chủ tịch UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

CT 05.pdf 320(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470