CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1/ CT-UBND
Ngày kư

07/01/2019

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2019
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Chỉ thị Chủ tịch UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

CT 01.pdf 180(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470