CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2/ CT-UBND
Ngày kư

04/03/2019

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu V/v triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách pḥng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Chỉ thị Chủ tịch UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

CT 2.pdf 195(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470