CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Cơ quan ban hnhHĐND-UBND cấp huyện
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 45/ 2006/NQ-HĐND
Ngy k

05/07/2006

Người k V Thị Cc
Trch yếu V/v Chia tch x Minh Đức thnh lập hai x mới x Minh Đức v x Minh Tm
Cơ quan ban hnh HĐND huyện Bnh Long
Phần loại Nghị quyết HĐND huyện Bnh Long
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

NQ BINH LONG 45.doc 25(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470