CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1875/ QĐ-UBND
Ngày kư

15/08/2018

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Thu hồi đất do UBND huyện Hớn Quản quản lư, đồng thời cho Tập đoàn Thaigroup - Công ty CP thuê đất để xây dựng nhà máy xi măng Minh Tâm
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1875.pdf 107(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470