CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2104/ QĐ-UBND
Ngày kư

26/08/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết Thu hồi đất do UBND huyện Bù Gia Mập quản lư, cho Công ty TNHH Vận tải Thành Công thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Khu bến xe huyện
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2104.pdf 1988(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470