CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 963/ QĐ-UBND
Ngày kư

06/06/2013

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Băi bỏ Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lư dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

963.doc 35(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470