CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 846/ QĐ-UBND
Ngày kư

22/05/2007

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra thực hiện Quy hoạch bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh B́nh Phước năm 2007
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
kem theo 846.doc 53(Kbytes)
10 QĐ 846 TỈNH.doc 29(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470