CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 16/ 2003/QĐ-UB
Ngày kư

06/03/2003

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Pḥng, chống lụt, băo và t́m kiếm cứu nạn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:
,
16_2003_QD_UB.doc 47(Kbytes)
16_2003_QD_UB_QUYCHE.doc 67(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470