CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2098/ QĐ-UBND
Ngày kư

26/08/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Thu hồi đất thuê của Công ty TNHH XD Thương mại Dịch vụ Gia Thiện, giao UBND huyện Bù Đăng cho ông Lê Hồng Thanh và bà Phan Thị Lắm thuê đất để tiếp tục trồng cây cao su
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2098.pdf 1962(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470