CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1077/ QĐ-UBND
Ngày kư

19/05/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở bồi thường thuộc dự án đường tránh nội ô thị xă Đồng Xoài (nay là thành phố Đồng Xoài) kết nối đường ĐT 741 với Quốc lộ 14
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1077.pdf 1831(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470