CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 722/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/03/2010

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu điều chỉnh phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng chợ xă Tân Thành và khu phân lô dân cư thuộc ấp 3 xă Tân Thành, thị xă Đồng Xoài được phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

722.PDF 123(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470