CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 35/ QĐ-UBND
Ngày kư

08/01/2018

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật HĐND và UBND tỉnh B́nh Phước ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ đến ngày 15/12/2017
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

35.pdf 829(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470