CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1288/ QĐ-UBND
Ngày kư

20/07/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Thu hồi đất do sở Xây dựng quản lư, giao đất cho Kho bạc Nhà nước B́nh Phước để xây dựng hàng rào bảo vệ trụ sở
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1288.pdf 72(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470