CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 374/ QĐ-UBND
Ngày kư

18/02/2011

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu vv phê duyệt Đề án Quy họch mạng lưới Trung tâm Trợ giúp pháp lư Nhà nước và Chi nhá của Trung giai đoạn 2011 - 2015
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

379.PDF 66(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470