CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 37/ 2000/QĐ-UB
Ngày kư

11/04/2000

Người kư PCT-Trương Tấn Thiệu
Trích yếu V/v Quy định thời gian xây dựng cơ bản được miễn thuế sử dụng dất nông nghiệp của các loại cây lâu năm
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

37_2000_QD_UB.doc 25(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470