CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2135/ QĐ-UBND
Ngày kư

28/08/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Thu hồi đất của ông Nguyễn Viết Hiếu và bà Nguyễn Thị Hóa, giao đất cho Giáo xứ Phú Sơn để xây dựng cơ sở thờ tự
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2135.pdf 1560(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470