CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2150/ QĐ-UBND
Ngày kư

31/08/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư B85 chuyển nhượng quyền sử dụng đầt đối với 196 lô đất đă được đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho người sử dụng đất tự xây dựng nhà ở tại dự án khu dân cư Suối Cam, phường Tiền Thành, thành phố Đồng Xoài
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2150.pdf 4476(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470