CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3455/ QĐ-UBND
Ngày kư

07/12/2009

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu về việc phê duyệt điều chỉnh tên danh mục trong Đề án xây dựng, cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, đa khoa khu vực liên huyện
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

3455.PDF 61(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470