CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2820/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/12/2019

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và băi bỏ trong lĩnh vực quản lư lao động ngoài nước, an toàn vệ sinh lao động, bảo trợ xă hội được tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện, UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của sở LĐ-TB&XH
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2820.pdf 181(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470