CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1981/ QĐ-UBND
Ngày kư

23/09/2008

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Phê duyệt Kế hoạch và giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp Y tế năm 2008 - 2009
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
09.QĐ 1981 TINH.doc 31(Kbytes)
kt.1981.pdf 2981(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470