CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 156/ 2005/QĐ-UBND
Ngày kư

16/12/2005

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu V/v ban hành chính sách và đơn giá bồi thường ,hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng dự án thủy lợi Phước Ḥa trên địa bàn tỉnh B́nh Phước.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

QD156.pdf 6543(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470