CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1416/ /QĐ-UBND
Ngày kư

27/06/2014

Người kư Nguyễn Huy Phong
Trích yếu V/v bổ sung danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn
Cơ quan ban hành
Phần loại
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1416.pdf 47(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470