CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2675/ QĐ-UBND
Ngày kư

28/12/2012

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Về việc ban hành Bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở về giống cây trồng trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
, , , , , , ,
2675.doc 77(Kbytes)
QUY CHUAN KY THUAT VE CAY GIONG CAO SU TUM TRAN (MOI SUA 10-5-2012).doc 87(Kbytes)
QUY CHUAN KY THUAT VE CAY GIONG CAO SU BAU CAT NGON (MOI SUA 10-5-2012).doc 84(Kbytes)
QUY CHUAN KY THUAT VE CAY GIONG CAO SU TUM BAU CO TANG LA (MOI SUA 10-5-2012).doc 83(Kbytes)
QUY CHUAN KY THUAT VE CAY GIONG CA CAO (MOI SUA 10-5-2012).doc 86(Kbytes)
QUY CHUAN KY THUAT VE CAY GIONG DIEU GHEP (MOI SUA 10-5-2012).doc 86(Kbytes)
QUY CHUAN KY THUAT VE CAY GIONG SAU RIENG (MOI SUA 10-5-2012).doc 93(Kbytes)
QUY CHUAN KY THUAT VE CAY GIONG HO TIEU (MOI SUA 10-5-2012).doc 82(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470