CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1471/ QĐ-UBND
Ngày kư

22/06/2011

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu V/v phê duyệt Dự án chuyên đổi rừng nghèo và đất trống sang trồng rừng cao su tại khoảnh: 6, 7 tiểu khu 315 và khoảnh 3 tiểu khu 318, Cty TNHH MTV Cao su Sông Bé
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1471.pdf 80(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470