CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1857/ QĐ-UBND
Ngày kư

12/09/2008

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công tŕnh hoàn thành Dự án Y tế nông thôn, Hạng mục: Trung tâm Y tế Lộc Ninh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

06.QD1857TỈNH.doc 61(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470